кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

English languageБългарски език
За клуба

Кунфу център "Сюангуей" е създаден през лятото на 1995 г. Центърът продължава практикуването на традиционни китайски бойни изкуства в България, чието начало се поставя от Езотерично общество "Цин Лун", с ръководител Красимир Димитров - Китаеца; Клуб за бойни изкуства "Багатур": група по Джит кун до, с ръководител - Адриан Недялков; група по Уин чун кюн, с ръководител - Добрин Василев; EWTO; PAWTO; ГМ Любомир Йорданов директор и главен инструктор на IMASTI и др. От началото на 1999 г. към центъра е открита и първата в България и на Балканите група, практикуваща Бразилска капоейра.

Инструктурите и практикуващите в центъра ежегодно посещават множество семинари и срещи на наши и чужди майстори в различни стилове и направления на бойните изкуства. Центърът е активно средище за обмяна на опит, градивни и ползотворни срещи, дискусии и сътрудничество между различни стилове, школи и практики. Към центъра е създаден и се развива нов, съвременен метод за обучение в бойните изкуства, съобразен със съвременните достижения на образованието, науката и техниката, езиковото, културно и информационно развитие на съвременния човек, неговите възможности за възприемане и разбиране, както и с индивидуалните особености и изисквания на всеки практикуващ. Резултат от успешната работа и нарастващата популярност са участията в различни публични изяви и форуми, състезания, демонстрации, фестивали и др., множество публикации в периодичния печат, участия в интервюта и предавания по електронните медии, създаване на периодично излъчвани филми с учебен и популярен характер. Издадени са две книги, монографии в областта на бойните изкуства и езотеричната практика, като за печат се подготвят още три с подобна насоченост. Към настоящия момент в центъра има три действащи групи, които практикуват:

Неизменна част от практиката е ползването на разнородни традиционни оръжия. Освен в тези напавления, центърът работи в близко сътрудничество с наши и чужди школи по различни стилове на ушу /кунфу/, карате, айкидо, джу джуцу, тай куон до и др.

Запознаването с отделните видове изкуства предполага опознаване на различните култури, история, традиционни вярвания и обичаи, социални и обществени отношения, религиозен и философски светоглед.

Центърът е отворен за сътрудничество и контакти с всички родствени и близки организации, имащи за цел популяризиране, развитие и усъвършенстване на бойните изкуства, традиционна практика, философия и култура.

Форми на обучение:

 

 

 Можете да получите информация на тел. 02/851 97 25 и GSM 0898 761 809; GSM 0898 586 003

 

В какво вярваме! - Верую или Кредо на "Сюангуей"

Този живот е като малка водна капчица.

Затова определям своята цел

И вървя към нея денонощно.

 

Небето и Земята са моите родители.

Единството на всичко е моят роден дом.

В честността е моята сила.

Природата е всичко, от което се нуждая.

Вечността е моят живот и моята смърт.

Смелостта е моето тяло.

Петте стихии са моите сетива.

Случайността е моят замисъл.

Бързината на разума е моят талант.

Спокойствието на духа е моят меч.

 

Затова

Възпирам злите и буйните, и почитам мъдрите.

Защитавам онези, които ме следват.

Пазя своите и чуждите тайни.

Не се прекланям пред недостойните и

не се противя на добродетелните.

Не се страхувам от опасности, болести и смърт.

Създавам хармония и избягвам конфликтите.

Вярвам в учението и думите на учителите.

Стремя се към истината и правилното разбиране.

Стремя се към знанието, силата и мъдростта.

Увеличавам своето усърдие и постоянство,

воля и смелост, великодушие и търпение,

спокойствие и умереност във всичко.

Съзнанието ми не се помрачава от страданията.

Не наранявам чувствата на другите и

не оскърбявам никого.

Възхвалявам съвършенствата на другите и

никога не изтъквам своите.

Говоря винаги онова, което мисля и

не се поддавам на емоциите и желанията.

Не се привързвам към никого и нищо.

 

Затова

Докато виждам Пътя,

Докато са твърди стъпките ми,

Докато умът ми е чист,

Успехът ще бъде навсякъде с мен.


кунг фу уин чун,джийт кун до, тай дзи чуан,шаолин чуан.кунфу винг чун,шаолин цюан,тай чи чуан,тренировки по бойни изкуства,капоейра,ушу,школа за източни бойни изкуства

^